top of page

Snerken vil etter beste evne ta samfunnsansvar og tilstrebe å spre det glade budskap om Vestmarka og bidra til at flere enn oss finner glede i den.

Åpning av Vestergyllen 2020/21

Snerkens valgspråk "Absolutt Vestmarka" er naturligvis ikke tatt ut av det blå, og det er selvsagt heller ikke tilfeldig at sitens forsidebilde er fra en av de magiske myrene lengst der ute i marka. Runden rundt Gyllen er virkelig Vestmarkas blå bånd!

Det er derfor en årlig frustrasjon å vente på at Roll&co finner det for godt å erklære snødybden som tilstrekkelig og klippe snora.

Den innerste av Suterudmyrene foreviget

gjennom B-produkts linse 2.januar 2021.

Blir det vakrere?

Det er naturligvis synd for allmuen at herligheten

som man ser ikke er åpnet for sesongen...

At Gyllenrunden klargjøres sent er jo helt naturlig - og slik skal det være! La oss for all del håpe at området forblir så urørt at det trengs rikelig med snø for å ta seg frem her ute. Autostradaer ryddet og barket hører ikke hjemme her ute!

(Som kjent har nok Roll&co nok blitt ytterligere heftet i år av det voldsomme trefallet som har rammet Marka. Safety må jo komme først for barnefamilier i de mer sentrumsnære områdene. Vi tenker med gru på Energimas mann som var nær ved å få et svært tre i hodet nede ved Damvann 3.jan d.å.

Men nå var vi jo ekstra utålmodige i år da, ettersom vi jo har en nyetablert nødstasjon

der ute på Markas ytterkant. Det var derfor ikke overraskende at  B-produkts mann

og Rennleder under gnistregn og bobler på nyttårsaften planla en ekspedisjon for å

sjekke tilstanden til Snerkenbenk#2.

Mannskapet var naturlignok spent på forholdene og hadde pakket fornuftig i sekken.

Ville vi finne fotefarene etter en ekte markatraver som har søkt skogens ro?

Ifølge spor-appen skulle det ha vært kjørt en gang tidligere i vinter inn til løypekrysset

der man kan skjære strakt over til Engersetra. Isteden måtte det settes spor helt fra

der løypa krysser Engeseterveien, og det var ingen tvil om at vi var først her for

sesongen. Når så Rennleder knakk skia etter 100m, ble det en strabasiøs og risikabel

tur gjennom snødriver og over og under truende trevelter.

20210102_100847.jpg
20210102_093745.jpg

B-produkts mann hadde hele veien et årvåkent blikk for mulige farer fra oven, men fikk ingenting gratis hverken i opp- eller nedoverbakker.

Rennleder slet med dårlig samvittighet der han delvis indisponert med sin brukne ski måtte la B-produkts alltid uselviske mann gå i front hele veien. Men for en magisk opplevelse det ble tross alt slit. Her var virkelig alle lyder pakket inn i vatt, og alt lå i dvale. Kun to Storfugler ga seg til kjenne i løpet av dagen der de majestetisk ga løype til den brave løypepatruljen.

Ute på Vestergyllen var det godt å se at Snerkenbenken lot seg grave fram og gi en kjærkommen hvil og tid til påfyll av både fast og flytende nødproviant.

20210102_115237.jpg
IMG-20210102-WA0000.jpg

Idyll og tøffe tak underveis.

Men det er så jævlig fortjent når man har pakket korrekt og kan nyte en velfortjent nødstopp.

For et lekkert bilde forøvrig!

(til høyre altså)

Dette må det gå an å få inn noen Riksdaler på. For en reklame for Håvaldsen...

IMG-20210102-WA0003.jpg

Etter ikke for mange styrkedråper var det tid for retur, og etter harde forhandlinger med en vingeklippet Rennleder med ski som hang i en stadig tynnere tråd, fikk B-produkt trumfet gjennom at vi ikke skulle nyte egenproduserte trikkeskinner hjemover, men isteden fortsette videre og sporsette helle Gyllenrunden.

Selvfølgelig et riktig valg. Skia, av merket "Katta i sekken", holdt stand, og vår opplevelse forringet seg ikke på siste halvdelen. Da vi nærmet oss tilbake til startpunktet for vårt jomfruspor, så vi en ekte markatraver i fint driv utover mot Gyllen. Vi hadde virkelig åpnet Det Blå Bånd for allmuen!

Renneleder tok turen igjen dagen etter, og nøye analyser av spor og stavtak stipulerte at en fin liten håndfull folk hadde latt seg friste av våre spor allerede. Slikt gleder våre hjertet og er helt i tråd med vår formålsparagraf.

DET BØR BLI ET ÅRLIG PROSJEKT FOR SNERKEN Å SPORSETTE GYLLENRUNDEN HVERT ÅR - TIL HEDER FOR DEN EKTE SKISPORT OG TIL GLEDE FOR ALLMUEN!

IMG-20210102-WA0008.jpg
IMG-20210102-WA0009.jpg

Katta i sekken holdt helt

hjem, men reklamasjonssak

er sendt Rossignol via rådgivningsteamet

i Lumbago IL

Sporanalyser 3.jan. viser

at en pen liten håndfull

av markaelskere allerede

hadde satt pris på 

Snerkens tiltak.

20210103_105350.jpg
bottom of page