SNERKEN 2022 ER FULLBOOKET!
Trykk på snømannen for å melde deg på. 
NB: Det kreves riktig svar på sentrale spørsmål for å få godkjent din påmelding.
Arrangementet er begrenset til 6 deltakekere
både gjennom gjeldende statutter og corona

Kontakt oss:

Helst ikke