top of page
Weddings
LØYPA
Løypeprofil.JPG
Traséen

Rennet går over historiske 42 195 m i legendariske Vestmarka og gjennomføres i klassisk stil. Løypa følger den velkjente traséen til vår konkurrent Vestergyllenrennet, men er modifisert noe for å nå den ideelle distanse og nødvendig hardhet.

Som man ser av løypeprofilen er ikke dette et løp for smågutter som lar seg skremme av et svært kupert terreng og totalt 992 høydemeter.

Arrangøren vurderer profilen slik hen at det er unødvendig å innføre stakefrie soner eller andre tiltak for å forhindre at løpere stiller på blanke ski og dermed ødelegger estetikken i vår nasjonalsport.

kart.JPG
Løypekart

Klikk på kartet for å få løypekart med innlagte matstasjoner, distanser og høydeprofil.

PLAN B og C

I disse klimatider er er det dessverre nødvendig å ha planlagt for alternative ruter for å forhindre avlysning av Snerken.

Private Parties
STATUTTER
Corporate Events
Formålsparagraf

Snerken er et nyinnstiftet turrenn som verken tar sikte på vekst i deltakerantall eller status som seedingsrenn til Birken. Derimot tar vi sikte på å etablere oss som en institusjon i visse kretser i Askerbygda.

Der man i konkurrerende arrangement tilstreber å presse varigheten ned til et minimum, er Snerken tuftet på å maksimere tidsbruken så mye som mulig. Arrangementet starter derfor fredag kveld, mens endelig målgang ikke er før sola står høyt på søndag.

For å ivareta løpernes sikkerhet og løpets sosiale profil er det opprettet 4 serveringsteder underveis. Her er det obligatorisk med stopp, vurdering av egen og andres tilstand, samt inntak av næring.

Para.jpg
Statutter
  • Snerken skal hvert år avvikles en annen helg enn Birkebeinerrennet eller Vestergyllen

  • Løpet går over 42 195 m i Vestmarka

  • Arrangementet skal vare fra fredag ettermiddag til søndag formiddag.

  • Rennet har plass til 6 startende.

  • Deltakerne skal innkvarteres felles, så nær startområdet som mulig.

  • Deltakerne inndeles ikke i klasser etter alder, men etter vekt basert på innveiing fredag kveld.

  • Kravet til merke er å fullføre hele løypa uten hodelykt.

  • 5 merker gir Diplom, 15 merker gir plakett, mens man etter 25 merker tildeles Gullklokka.

Klasseinndeling og premiering

I Snerken konkurreres det ikke i aldersklasser, men i vektklasser. Innveiing skjer kvelden før start.

KLASSER:

Fjærvekt: 75-77,9 kg

Lettvekt:  78-80,9 kg

Weltervekt: 81-83,9 kg

Mellomvekt: 84-86,9 kg

Cruiservekt: 87-89,9 kg

Tungvekt: 90-92,9 kg

Supertungvekt: + 93 kg

PREMIERING:

Klassevinnere.

Gerhardsen-prisen: For uselvisk og oppofrende innsats.

RUADA-prisen: For mest suspekte fremgang.

seierspall-ii.jpg
Resultater

SNERKEN 2023:  RESULTATER     RESYMÈ     FRA INNSIDEN

SNERKEN 2022:  RESULTATER     RESYMÈ     FRA INNSIDEN

SNERKEN 2021:   RESULTATER     RESYMÈ     FRA INNSIDEN

SNERKEN 2020:  RESULTATER    RESYMÈ      FRA INNSIDEN

SNERKEN 2019:​   RESULTATER     RESYMÈ      FRA INNSIDEN 

  

bottom of page